Тенденции в дизайна на електроника в авиационната индустрия


Тенденции в дизайна на електроника в авиационната индустрия

Днес все повече и повече се поставя акцент върху космическата част от авиационната индустрия и с това търсенето на все по-модерен и разработен дизайн на електроника също расте. От екстремни температури до високо налягане и екстремни вибрации, дизайнът на електроника, използвана за управление на космически кораби и търговски самолети, изисква едновременно здравина и сложна компютърна мощност. Тъй като днес има твърде много дизайнерски фирми за авиационна електроника, новите разработки се налагат повече като тенденции, отколкото като еднократни пробиви. Ето кои са тенденциите, които се очаква да диктуват дизайна на авиационната електроника през следващите няколко години.

 

По-здрави и издръжливи свръзки

Без значение колко са здрави електрониката и сензорите, тяхната работа зависи от здравината на съединителите и кабелите, които ги свързват. На дизайнерите на авиационна електроника им отне малко повече време, докато успеят да отговорят на спецификата на търсенето, свързано с пътуване в космоса или в екстремно високи температури. Интензивните вибрации, на които е подложен дизайнът на електроника, са още по-високи, когато летателният апарат е предвиден да напусне атмосферата, след което отново да навлезе.

Използването на епоксидни корпуси в дизайна на електрониката помага на някои от най-големите имена в Европа в сектора на авиационната електроника да създават съединители и кондензатори, способни да издържат на изключително ниски температури, много висока скорост, висок електрически ток и интензивност на пулсациите.

Обработката на свръзките от единични парчета от метали с висока проводимост като берилий, добавяне на повече гнезда за контакт и добавяне на златно покритие, отговарящо на военните стандарти, са всички подобрения в дизайна на електрониката, които стимулират разработването на свръзки, предназначени за употреба в космоса.

 

Комплексно сензорно наблюдение на летателния апарат

Системите за наблюдение на правилното фунциониране на летателния апарат отдавна са мечта на интегрирания електронен дизайн, който да помага на пилотите да разбират какво се случва с техния самолет и как да го управляват безопасно въпреки неизправностите или повредите. Този вид дизайн на електроника обаче се основава на стотици и дори хиляди сложни сензори, които работят заедно с централната компютърна система, способна да разчете информацията и да я предаде на пилотите по лесно разбираем начин. Тъй като разходите и рисковете при космически полет са още по-големи, натискът за създаване на подобни системи за наблюдение, които да функционират правилно в космоса, води до невероятен напредък в сензорната и централната компютърна техника.

 

Разработване на сложни термо регулаторни функции

Горещината винаги е представлявала известен проблем за дизайна на авиационната електроника, но разработването на космически летателни апарати, които да напускат атмосферата без да изгарят е проблем от ново поколение, който стои пред дизайна на електрониката. Термичната обвивка на всеки един компонент от електронния дизайн често се оказва много по-важна, отколкото всяка друга характеристика на елемента, тъй като при евентуално топене или запалване този елемент не може да функционира.

Някои от най-новите постижения в управлението на топлината включват автоматизация на моделирането на сложни части, усъвършенствани циркулационни системи за охлаждане, които изискват по-малко пространство и създаване на нови, усъвършенствани симулационни инструменти, които по-добре да симулират реалната среда на напускане и навлизане в атмосферата.

 

Изисквания за безпилотно управление

Преминаването към безпилотни космически апарати, дронове и дори търговски самолети е неизбежно, тъй като изкуственият интелект се подобрява, а необходимостта да се рискуват човешки животи спада. Но постиженията все още не са на етап пълно преминаване към безпилотно управление, просто защото дизайнът на електроника, който се изисква за такова ниво на контрол и комуникация, трябва да се развива още. Изисква се разработване и подобряване на всяка част от дизайна на електрониката, дори и на кабелите, използвани за свързване на различни части, за да се създаде самолет или космически кораб, способен напълно да контролира собствените си маршрути и функции. Подобренията, необходими да направят безпилотното управление реалност, ще имат положително отражение върху цялата индустрия за дизайн на авиационна електроника.

 

Без значение как сте обвързани с дизайна на електроника в авиационната индустрия, Европейската мрежа на подизпълнителите може да ви помогне. Регистрирайте се като дизайнер поддоставчик или намерете партньор, който ще ви помогне да достигнете до нови висини в производството на дизайн за авиационна електроника.