Моля да отбелeжите, че само подизпълните от Европейски страни могат да се регистрират и да имат достъп до услугите, предагани от Европейска Мрежа на Подизпълнителите. От друга страна, кувачи от която и да е държава могат да се регистрат и да се възползват от преимуществата на платформата. Тази регистрация е нужна, за да осигурим, че само надеждни компании имат достъп до базата данни с поддоставчици. Информацията, предоставена от купавачите по време на регистрацията, е видима само за администраторите на сайта.Регистрацията на аглийски език е задължителна, останалите езици са пожелателни. Превода на фирмената Ви презентация на различни езици, ще я направи по-достъпна за повече потребители, което от своя страна би довело повече посетители на личната ви страница.

*Регистрацията на английски е задължителна, останалите езици са пожелателни

Регистрирай профила си

Тип

Register Your Company

*Registration in English is mandatory, while other languages are optional
Моля, въведете кратко описание на Вашия бизнес, информация за това, в което сте специализирани, преимуществата на Вашата компания, както и всичко, което считате за важно да бъде споделено с Вашите потенциални клиенти.
Attach your portfolio or company presentation in a PDF file format to enrich your profile and make a lasting impression on visitors. Attach photos of your manufacturing base, production, technology you use, completed projects, etc. in JPG, GIF and PNG file formats. Maximum size for single file is 2MB.

Регистрирайте компанията си

*на български
Прикачете портфолиото си или фирмена презентация в PDF формат, за да подсилите профила си и да оставите трайно впечатление. Прикачете снимки на производствената си база, продукция, технологии, които използвате, минали проекти и др. в JPG, GIF или PNG формат.

Inscrivez votre entreprise

*на френски
Joignez votre portfolio ou présentation d'entreprise dans un format de fichier PDF pour enrichir votre profil et faire une impression durable sur les visiteurs. Joignez des photos de votre base de fabrication, de la production, de la technologie utilisée, des projets terminés, etc. aux formats de fichier JPG, GIF et PNG.

Registrieren Sie Ihr Unternehmen

*на немски
Hängen Sie Ihr Portfolio oder Ihre Firmenpräsentation in einem PDF-Dateiformat an, um Ihr Profil zu bereichern und Besucher nachhaltig zu beeindrucken. Fügen Sie Fotos Ihrer Produktionsbasis, Ihrer Produktion, Ihrer Technologie, Ihrer abgeschlossenen Projekte usw. in JPG, GIF und PNG dateiformaten hinzu.

Преводът на фирмената Ви презентация на различни езици увеличава шанса Ви да достигнете до по-голям брой потенциални клиенти. Полетата с падащи менюта са автоматично преведени от нас.

Преведи на български
Преведи на български
Traduire en français
Traduire en français
Ins Deutsche übersetzen
Ins Deutsche übersetzen