Цени


За подизпълнители

Всички регистрирани поддоставчици получават план Basic. За да се възползвате от пълната функционалност на платформата и всички допълнителни услуги, трябва да преминете към план Premium или план Gold.

Имайте предвид, че European Subcontracting Network е информационен портал, даващ възможност за популяризиране на дадени продукти и услуги. В тази връзка, платформата не е отговорна за какъвто и да е вид търговска дейност между потребителите на сайта.

    
*15% отстъпка при годишен абонамент. Свържете се с нас сега!Basic Premium Gold
Ключови характеристики Безплатен€35 на месец*€100 на месец*
Презентиране на вашата фирма
Показване на линк към вашия уебсайт и имейл.
Добавяне на продукт или услуга към вашия профил
неограничено

неограничено

неограничено
Достъп до съобщения
По-високо класиране в търсачкатаКласиране преди BasicКласиране преди Premium
RFO - Запитване за Оферта* 
Достъп до Пълна информация на RFO**
Статистика на посещенията на вашата бизнес страница
 

* RFO - Всички регистрирани потребители могат да СЪЗДАВАТ RFO за конкретни продукти или услуги. Офертите се изпращат директно на електронната поща, посочена на страницата на RFO. Всички потребители са уведомени за публикуването на ново запитване за оферта (RFO)  и те са поканени да изпратят оферта

** Достъп до Пълна информация на RFO** - Само регистрирани потребители с абонамент PREMIUM или GOLD имат пълен достъп до запитванията, включително всички данни за контакт на Купувача

 

За Фирми Купувачи

Всички регистрирани купувачи, независимо дали юридически или физически лица, могат да използват платформата European Subcontracting Network безплатно. Регистрацията е необходима, тъй като дава гаранция, че само надеждни компании имат достъп до базата данни с поддоставчици.

Имайте предвид, че European Subcontracting Network е информационен портал, даващ възможност за популяризиране на дадени продукти и услуги. В тази връзка, платформата не е отговорна за какъвто и да е вид търговска дейност между потребителите на сайта.

 

 
*15% отстъпка за годишен абонамент. Свържете се с нас сега!Basic Premium 
Ключови характеристики Безплатен€35 на месец*
Търсене
Изпращане на съобщения до регистрирани потребители
RFO - Запитване за Оферта*
Достъп до Пълна информация на RFO**
Достъп до директорията с подизпълнители
Управление на вашите проекти онлайн (запазване на оферти, търсения, контакти в личния ви директория)
Получаване на информация за новорегистрирарни купувачи, отговарящи на Вашите критерии
 

* RFO - Всички регистрирани потребители могат да СЪЗДАВАТ RFO за конкретни продукти или услуги. Офертите се изпращат директно на електронната поща, посочена на страницата на RFO. Всички потребители са уведомени за публикуването на ново запитване за оферта (RFO)  и те са поканени да изпратят оферта

** Достъп до Пълна информация на RFO** - Само регистрирани потребители с абонамент PREMIUM или GOLD имат пълен достъп до запитванията, включително всички данни за контакт на Купувача