Наемане на подизпълнители или ауторсинг: коя е по-добрата сделка?


Наемане на подизпълнители или ауторсинг: коя е по-добрата сделка?

Сложността, с която е обвързано производството дори и на най-простите продукти затруднява производителите все повече и повече в изработката на продукт и всичките му части в собствената им база от начало до край, като това в крайна сметка трябва да доведе и до печалба. В същото време се смята, че има множество рискове при наемане на външни подизпълнители, като върху това влияе публичното недоволство, свързано с аутсорсинга.

Ако искате да увеличите работата с подизпълнители във вашата компания с цел по-добри продукти и по-високи печалби, може би ще се сблъскате с недоволството на борда на инвеститорите, които все още смятат, че наемането на подизпълнители е аутсорсинг. Всъщност, работата с подизпълнители е съвсем различна от аутсорсинг и има много по-малко недостатъци. Разберете как да изтъкнете разликите пред инвеститорите, за да ги убедите, че наемането на подизпълнители е по-добрата сделка за вашия бизнес.

 

По-силна фирмена култура

Първо, наемането на подизпълнители рядко е свързано с премахването на цели фирмени отдели. Аутсорсингът, от друга страна, често има този ефект, тъй като цяло звено от бизнеса се делегира на външна фирма. Например, често срещана форма на аутсорсинг е елиминирането на звено обслужване на клиенти и възлагането на дейността на централизиран доставчик. За подобен тип услуги не се нуждаете от подизпълнители, тъй като наемането на подизпълнители обикновено се отнася за производствени процеси или дизайнерски услуги.

Поддържането на вашите фирмени отдели непокътнати и взаимната работа между отделите подсилва фирмена ви култура. В същото време наемането на подизпълнители няма да накарат вашите служители да се усъмнят, че ще изгубят работата си, само защото вече не изпълняват една или две функции от предишните си задължения.

 

По-добър качествен контрол

Наемането на подизпълнители се различава значително от аутсорсинга в степента на контрол, която имате върху производствения процес и финалните продукти. Всяко сключване на договор с подизпълнители започва с преговори за това, от какви точно продукти и услуги имате нужда. Можете изрично да посочите всичко - от цената, срокове за доставка, използваните производствени методи и дори изискванията за използваните суровини и зелени инициативи.

За разлика от това, договорът за аутсорсинг до голяма степен се определя от доставчика на услуги с малко свобода за преговори. Контролът върху качеството е труден и може да доведе до сериозни проблеми. Възлагането на подизпълнители ви позволява да работите директно с екипа, който произвежда продуктите ви или да коригирате дизайна си, като ви дава по-голям контрол над целия процес.

 

Ясни различия

В отношенията с подизпълнители има прозрачност в много по-голяма степен от тези с аутсорсинг компания. Тъй като на подизпълнителя обикновено се възлага специфична задача като термообработка на метални части или създаване на прототип за нов дизайн, поддоставчикът докладва всяка една стъпка от процеса. За разлика от това, аутсорсинг компаниите по-скоро управляват тези процеси сами, което от една страна ви позволява да се фокусирате върху други процеси, но от друга - затруднява контрола ви върху тези. Също така, договорите с подизпълнители могат лесно да се представят пред акционерите и инвеститорите, така че те да придобият яснота до каква степен работата на подизпълнители е застъпена във всеки един проект.

 

Различни потоци на доставка

Някои инвеститори не харесват идеята на външен контакт с подизпълнители дори за съществени процеси, при които вътрешното производство би струвало много повече.

За да убедите тези инвеститори, ще трябва да се съсредоточите върху необходимостта от диверсифициране на потоците на доставка, които ще ви помогнат да останете конкурентоспособни. Възлагането на производствените процеси на подизпълнители е правилният начин за диверсификация, особено когато трябва да спазвате законоустановените изисквания от държавата.

Можете да сключите няколко договора за подизпълнение, без да се налага да се ангажирате само с един доставчик. Това улеснява адаптирането към внезапни промени във вашите производствени или дизайнерски нужди. Тъй като договорите за подизпълнение са също толкова приложими както към еднократни нужди на производството, така и към дългосрочни споразумения, то няма нужда да се притеснявате, когато трябва да прекратите договор за подизпълнение поради остарял продукт или промяна в дизайна.

 

Ограничено до конкретни процеси

Като цяло можете да наемате услуги за подизпълнение само за определени бизнес дейности. Работата с подизпълнители основно се отнася за поръчки или снабдяване, затова е най-оптимално да се използва за получаване на суровини, изработка на специални компоненти, прототипи и дизайнерски услуги и подобни нужди.

Аутсорсингът има далеч по-голям обхват, като някои компании аутсорсват цели отдели за разработване на продукти, маркетинг и обслужване на клиенти. Много по-лесно е инвеститорите и акционерите да дадат зелена светлина за договор за подизпълнение, който има ограничен обхват на дейност, отколкото за дългосрочно споразумение за аутсорсинг.

 

По-малко правни усложнения

Инвеститорите с право са загрижени за възможните правни усложнения, които могат да се породят от работата с външни подизпълнители. Винаги има опасност от кражба на чувствителна информация, неспазване на установени протоколи, или с други думи казано, причиняване на легален спор, който да засегне операциите ви.

Този риск е по-малък при наемане на подизпълнители, отколкото при аутсорсинга. Аутсорсинг дружествата наемат свои собствени служители и изпълнители, което е предпоставка за повече рискове, свързани със сигурността. При работата с подизпълнители тези фирми са също толкова загрижени за правните последици, колкото сте и вие.

 

Уведомете вашите инвеститори, че няма да ви отнеме много време да намерите правилните партньори за подизпълнение, веднъж след като решението е взето. Европейската мрежа за подизпълнители ви предоставя всички контакти, от които се нуждаете, в един удобен източник.