Как Недостигът на Авиационни Инженери Засяга Глобалната Индустрия


Как Недостигът на Авиационни Инженери Засяга Глобалната Индустрия

Авиационната индустрия в световен мащаб остарява, особено що се отнася до инженерната работна ръка. Средната възраст на работещите в този сектор е над 50 години, а новобранците, които проявяват интерес в самолетостроенето не са достатъчно, за да заменят специалистите в предпенсионна възраст. Този фактор, съпоставен със сериозния растеж на авиационната индустрия, който се наблюдава през последните години и предстои да продължи, със сигурност предполага евентуален крах в този сектор, тъй като търсенето на инженери значително надхвърля тяхното предлагане на глобално ниво.

За щастие, има мерки, които могат да бъдат взети - дали това ще бъдат производители, които да наемат авиационни дизайнери или подизпълнители, които предлагат подобни услуги, опасността от крах може да бъде избегната. За да се случи това, обаче, подготовката за засиленото търсене в този сектор трябва да започне отсега.

 

Ограничено развитие в авиационната индустрия

Първо, има реален шанс недостигът на инженери в авиационната индустрия, които  трябва да заменят застаряващата работна ръка, да доведе до по-бавен растеж в този сектор. Вмомента самолетостроенето е в своя пик, но този пик не е стабилен, тъй като повечето инженери, ангажирани в тази индустрия, се намират в предпенсионна възраст или предприемат смяна на кариерата.

Иновации и напредък в дизайна на самолети е почти невъзможен, когато има недостатък на инженери, които са ангажирани в поддръжката и ремонтирането на авиационните машини. Някои от най-големите имена в тази сфера дори експериментират с въвеждането на изкуствен интелект и неутрални мрежи, които да се опитат да изместят поне някои нужди от човешка работна ръка.

 

Липса на баланс в световната авиационна индустрия

Страните с най-високо търсене на авиационни инженери, трябва да положат допълнителни усилия, за да привлекат най-добрата работна ръка в световен мащаб. Авиационната индустрия е една от най-глобализираните сектори, а един малък обем от таланти само ще увеличи търсенето им на глобално ниво.

Страни, които са склонни да спонсорират способни и квалифицирани имигранти, на които да предложат допълнителна подкрепа при настаняването им в новите им домове, ще успеят да наберат стабилна скорост в тази област и да запълнят недостига на работна ръка, независимо от това, че в глобален мащаб обемът на тази работна ръка намалява. В резултат, в някои части на света европейската авиационна индустрия може да се разшири, а в други - да се свие.

 

Кражба на кадри

Привличането на кадри от една в друга фирма сред най-големите производители и разработчици в авиационната индустрия се очаква да нарасне успоредно с нарастването на търсенето на авиационни инженери. Очаква се фирмите работодатели да таргетират всяка една инженерна програма в търсенето на нови таланти, които все още са в начален етап на обучението си. Наемането на свежи кадри вече е основен фокус в авиационната индустрия, но търсенето на квалифицирана ръка с опит ще продължава да расте с намаляването на експерти в работоспособна възраст.

 

Наемане на подизпълнители за услуги в самолетостроенето

Статистиката, която прогнозира недостига на инженери в авиационната индустрия, се фокусира върху заетостта на трудов договор и пълно работно време, като същевременно изключва услугите на подизпълнители и специалисти на свободна практика. На пазара на труда може да има малко студенти, завършващи степен, която ги квалифицира да бъдат наети в авиационната индустрия, но фирмите подизпълнители продължават да обучават инженери със знанията и уменията, необходими за дизайн и разработка на самолети.

Подизпълнителите, заети в авиационното инженерство, могат да помогнат на компаниите да растат въпреки трудностите, които те срещат в намирането и привличането на талантливи кадри на пълен работен ден. Подизпълнители, които предлагат услуги в авиационната индустрия, трябва да обмислят варианти за разширяване на екипите си отсега, за да се подготвят за нарастващото търсене на подобни услуги.

 

Фокус върху обучението на авиационни инженери

Вместо да се търсят студенти, които вече учат авиационно инженерство, компаниите могат да инвестират в обучението на служители, които проявяват интерес в тази област. Осигуряването на необходимата квалификация на собствените служители е предпоставка за създаване на силен екип от специалисти, което в резултат повишава конкурентоспособността на компанията. Адаптирането към последните тенденции в авиационната индустрия може да коства на фирмите сериозна инвестиция в служителите им, но в резултат те ще имат готовност да посрещнат промените, случващи се на пазара.

 

Глобализиране на работната ръка

Не на последно място, наличието на дигитални инструменти за съвместна работа като системи за комуникация, програми за проследяване на задачи и проекти и дори оборудване за разширена реалност окуражават компаниите в авиационната индустрия да търсят възможности в други точки на света. Освен наемането на дистанционни служители, компаниите трябва да обмислят и наемане на подизпълнители, които вече използват подобни инструменти в работата с техните партньори и клиенти. Уменията в използването на програми за виртуална колаборация са също толкова важни, колкото и обучението и опитът на всеки инженер подизпълнител в авиационната индустрия, който ще работи върху проектите на фирмата.

 

Европейската мрежа на подизпълнителите е в готовност да помогне при нарастващото повишено търсене на авиационни инженери. Можете да наемете подизпълнители, които предлагат дистанционно услуги в авиационното инженерство или да потърсите консултанти, които ще ви помогнат да привлечете служители на пълен работен ден. В платформата ще откриете поддоставчици в авиационната индустрия и консултанти от цяла Европа, които ще ви помогнат да намерите специалист на местно или глобално ниво.