Прецизно леене под налягане: ползи за автомобилния бизнес


Прецизно леене под налягане: ползи за автомобилния бизнес

Прецизното леене под налягане е само една от многото иновации в производството, които се появиха в автомобилната индустрия през последните две десетилетия. Благодарение на технологии като прецизно леене под налягане, съвременните автомобили могат да бъдат по-леки, по-безопасни, по-ефективни и все пак да носят печалба на производителя. Научете какви са ползите на прецизното леене под налягане в автомобилната индустрия в Европа.

 

По-леки части

Прецизното леене под налягане се извършва главно с алуминий, тъй като този материал работи най-добре с отливки със сложни детайли, които се използват за този вид леене с разтопен метал. Алуминият е с по-ниско тегло и има висока износоустойчивост. По-лекото превозно средство е по-икономично от гледна точка на горивото и позволява на производителя да намали мощността на двигателя, за да отговаря на стандартите за емисии, без да се налага да жертва от скоростта или от бързите реакции на автомобила.

Тъй като алуминиевите части, направени чрез прецизно леене под налягане, са също толкова дълготрайни, колкото и традиционните чугунени или машинно обработени стоманени части, потребителските разходи за ремонт или замяна не се увеличават. Това е често срещан проблем, с който се сблъскват производителите, които се стремят да намалят теглото на превозното средство чрез смяна на метални части с пластмасови вместо чрез прецизно леене под налягане с алуминий.

 

По-бърз процес

Прецизното леене под налягане е високо автоматизиран процес, като технолозите контролират предимно дизайнерския процес и в по-малка степен - реалния производствен процес. Ако възнамерявате да произвеждате превозни средства, които изискват множество подобни части с много малки разлики, прецизното леене под налягане е най-бързият и ефикасен начин за постигането на тази цел. Цяла продуктова серия може да бъде произведена чрез прецизно леене под налягане за много по-кратко време, отколкото ще ви е необходимо за създаването на машинно оборудване за по-традиционни техники за обработка и леене.

 

По-ниски производствени разходи

Прецизното леене под налягане осигурява високото качество на машинен продукт на много по-достъпна цена. Това означава, че прецизното леене под налягане може да се използва както за високодетайлни модели по време на етапа на проектиране, така и за производство на едро, след като автомобилът или части от него влизат в производство. Прецизното леене под налягане е адаптивно и достатъчно достъпно, за да се използва за многобройни цели по време на целия цикъл на производство на автомобили. Това намалява необходимостта да търсите и работите с други подизпълнители, за да достигнете целите си.

 

По-висока употреба на рециклирани материали

Тъй като прецизното леене под налягане се извършва с алуминий и металът се променя относително малко по време на леене, както готовите части, така и всеки остатъчен материал могат лесно да се използват повторно. В сектора на автомобилната индустрия в Северна Америка, около 75% от алуминия се възстановява и рециклира. Тази цифра е много по-висока в редица европейски страни, които поддържат много високи стандарти за опазване на околната среда и намаляване на отпадъците. Прецизното леене под налягане може да ви даде предимство пред конкурентите, ако изтъкнете ползите му, касаещи намаляването на разходите и увеличаването на възможностите за рециклиране.

 

Намалена нужда от термообработка

Чрез прецизно леене под налягане се произвеждат части, готови да се справят с високото напрежение от двигателя, окачването или рамката, без да е необходимо допълнително отопление в повечето случаи. Намаленото напрежение, което се постига благодарение на алуминия по време на прецизното леене под налягане, в резултат води до части с малко или никакво деформиране, което премахва необходимостта от довършителна обработка за много от тях.

 

По-висока прецизност и точност

Чрез прецизно леене под налягане могат да се произведат много тънки стени, тесни криви, сложни канали и други сложни дизайнерски изделия. Други форми на леене биха се затруднили да достигнат такава техническа прецизност и точност на детайла, което обикновено води до използването на скъпи машинни услуги. Прецизното леене под налягане достига висока точност при обработка, без да повишава цената или да забавя скоростта на производство.

 

Ако сте убедени, че си струва да заложите на прецизно леене под налягане за вашите производствени нужди, в Европейската мрежа на подизпълнителите ще намерите поддоставчици, готови да ви помогнат. Фирмите, които предлагат прецизно леене под налягане, имат цялото необходимо оборудване и знания, за направят вашите автомобилни части по-достъпни и ефективни.