Разработване на нов продукт: аутсорсинг или наемане на подизпълнители?


Разработване на нов продукт: аутсорсинг или наемане на подизпълнители?

Изборът между аутсорсинг и възлагане на дейността на подизпълнители не винаги е лесен. Както аутсорсингът, така и подизпълнителите ви помагат да разширите бизнеса си без да имате разходи за разширяване на компанията ви. Въпреки това, ауторсингът на процеси и възлагане на процесите на подизпълнители са два съвсем различни типа услуги и всяка от тях носи облаги в различни ситуации.

Разработването на нови продукти е един от най-предизвикателните процеси за всеки бизнес, така че правилният избор между аутсорсинг или подизпълнители за разширяване на това фирмено звено може да ви помогне да разширите бизнеса си светкавично. Ще разгледаме различни ситуации, които ще ви насочат при избора между ауторсинг и подизпълнители.

 

Проучване на продукта

Когато процесът по проучване на нов продукт е неизменна част от отговорностите на вашия бизнес, то и аутосорсингът, и възлагането на процеса към подизпълнители носи добри резултати. Най-голямата разлика между двата типа услуги, обаче, е честота на търсенето. Ако пускането на нов продукт ви отнема месеци или години, то е по-добре да заложите на наемане на подизпълнители.

Лесно и безпроблемно е сключването на договори с подизпълнители за краткотрайни и периодични услуги, докато аутсорсингът обикновено изисква дълготрайни и постоянни бизнес взаимоотношения. И в двата случая, фазата по предварително разработване на продукта и проучването на пазара е една от най-удачните процеси, които да възложите на аутсорсинг компания или различни подизпълнители.

 

Дизайн на продукта

Същинската работа по планирането и спецификациите на дизайна на продукта изисква от вас тясно да наблюдавате процеса стъпка по стъпка и да държите контрола върху изпълнението на задачите, независимо дали възлагате тази услуга на подизпълнител или аутсорсинг фирма. При избора между двата типа услуги, наемането на подизпълнители ви предоставя по-добър контрол и съответно, носи по-добри резултати.

Възлагането на продуктовия дизайн на подизпълнител или аутсорсинг повишава и рисковете от кражба на интелектуална собственост, но по-големият контрол върху процеса смекчава този риск. Един от начините да се справите с риска от кражба на интелектуална собственост е да възложите на различни подизпълнители различните етапи от процеса по дизайн на продукта.

 

Създаване на прототипи

Почти всяка една компания се нуждае от наемане на услуги за създаване на прототипи, но в този случай разликата между наемане на подизпълнители и аутсорсинг е огромна. Различните подизпълнители разполагат с различни машини и съоръжения, с които могат да забързат процеса по създаване на продуктови модели и прототипи. В сравнение с тях, аутосорсинг компаниите обикновено имат по-ограничен арсенал от машини за прототипи и по-дълъг производствен цикъл.

При избор за наемане на различни подизпълнители, вие имате свободата да поръчате различни видове прототипи и през това време да се фокусирате върху поддържането на настоящите продуктови линии.

 

Етап на тестване

След създаването на работещ прототип ви предстои етапа на тестване на продукта, както и изборът между това, дали да възложите задачата на аутсорсинг компания или подизпълнител. Този процес е един от най-често възлаганите процеси на подизпълители, като целта му е продуктът да бъде тестван дали отговаря на очакванията и дали ще предизвика потребителски интерес.

Европейската мрежа на подизпълнителите ви дава достъп до редица реномирани поддоставичици от различни индустрии и олеснява избора за правилния поддоставчик. Без значение на какви регулации за безопасност и тестване трябва да отговаря вашият продукт, имате избор между компании, които могат да ви осигурят правилните сертификати.

 

Маркетинг

Използването на маркетинг услуги на подизпълнители или аутсорсинг може значително да популяризира вашия нов продукт, но и крие рискове от смесени брандинг сигнали, които не съответстват на вашия имидж. За да елиминирате рисковете, трябва във всички случаи да държите пълния контрол върху всички материали, създадени за вашия продукт и вашия бранд, които възлагате за изработка към поддоставчици или аусорсинг фирми.

При изработване на материали, предназначени за други държави, задължително използвайте професионален превод на всички ваши материали, за да избегнете лапсуси и смислови грешки на съответния език. За да намалите рисковете до минимум, поддържайте маркетинг звено във вашата собствена фирма.

 

Подготовка за производство

Почти всички производители изискват аутсорсинг или наемането на подизпълнители за финалния етап от създаването на нов продукт. От гледна точка на бързина и разнообразие на машинните бази, наемането на подизпълнители е по-добрата алтернатива от аусторсинга. Работата с различни поддоставчици ви позволява да сте по-гъвкави, когато създаването на новия продукт изисква нови технологии и машини. Като се има предвид, че времето е ценен ресурс, наемането на подизпълнители, които вече разполагат с тези машини и технологии ще ви спести време, отколкото да възложите задачата на досегашната ви аутсорсинг компания, която работи с други технологии.

 

Фирмите подизпълнители могат да поемат всеки един етап от производствения цикъл на продукта. Вижте каталога с подизпълнители в Европейската мрежа на подизпълнители, за да намерите продуктови дизайнери, услуги за създаване на прототипи и 3D принтиране, поддоставчици със специализирани машини и технологии и др.