3D принтиране в авиационната индустрия: Какво предстои?


3D принтиране в авиационната индустрия: Какво предстои?

Развитието на авиационната индустрия е тясно свързано с разработването на производствени и дизайнерски технологии. Затова не е никак изненадващо, че растежът на 3D принтирането като технология се дължи главно на нуждите на тази индустрия. Търсенето на най-новите и интересни тенденции в 3D принтирането постоянно нараства. Затова един поглед към бъдещето на тази технология и свързаните с нея производствени процеси може да помогне на подизпълнителите да се адаптират и да посрещнат бъдещите й нужди. Добрата подготовка и разбирането на това, от какво ще се нуждае авиационната индустрия през следващите 5-10 години по отношение на технологията на 3D принтиране, ще ви даде предимство пред конкуренцията като доставчик на тези услуги.

 

Основно приложение на 3D принтирането

Бързото създаване на прототипи е основното използване на 3D принтирането в авиационната индустрия и това приложение ще продължи да расте в бъдеще. Макар че дори първите техники на 3D принтиране са много по-бързи от алтернативите като машинна обработка и формоване, днешното създаване на прототипи чрез 3D принтиране спестява до 95% от времето за изпълнение. Когато говорим за навременно завършване на проект в авиационната индустрия, подобно бързо създаване на прототипи чрез 3D принтиране може да направи разликата между постигането на цел и започване на проекта отначало. Подизпълнителите на 3D принтиране, които се фокусират единствено върху създаване на прототипи за авиационната индустрия, могат да очакват постоянен ръст на търсенето, стига да се актуализират с най-модерното оборудване.

 

3D принтирането улеснява производството на инструменти

3D принтирането е метод, който не изисква използването на инструменти, но се използва широко като производствена технология за бързо създаване на инструменти за авиационната индустрия. Моделирането на форма или част от инструмент чрез 3D принтиране създава идеален рециклируем оригинал, който да се използва за леене или обработка на твърди метални части. Някои европейски компании са намалили производствените си разходи с 40% само чрез включването на 3D принтиране в процеса по създаване на прототипи и леене.

Чрез технологията на адитивно 3D принтиране лесно и бързо може да се модифицира част от даден инструмент, било то и в разгара на производствения цикъл. Използването на 3D принтиране в процеса по създаване на инструменти ще продължи да нараства стабилно през следващите няколко години, което го прави услуга, която си струва да предлагате като подизпълнител.

 

Тестване на безопасността и сертифициране

Авиационната промишленост е една от най-силно регулираните отрасли в света. Отнема няколко години на различни групи от професионалисти от цял свят да проведат собствени тестове за безопасност и да изработят правила за сертифициране на използването на части, направени чрез 3D принтиране. Това трябва да доведе до сериозен растеж в областта на 3D принтирането на полимери с висока издръжливост, смоли и метални материали, тъй като най-накрая ще бъде възможно да се принтират цели компоненти, а не само прототипи и инструментални форми, които се използват за производството на готовите части. Федералната авиационна администрация на САЩ едва наскоро обяви плана си за тестване и изготвяне на насоки за създаване на части чрез 3D принтиране, така че тези нови правила ще оформят търсенето на 3D принтирането в авиационната индустрия през следващите няколко години.

 

Титаниево 3D принтиране за изключителна якост и издръжливост

Металното 3D принтиране съвсем не е новост, но в миналото е било ограничено до по-леки и малко по-слаби метали като алуминий. BOEING е водещ потребител на 3D принтирани части през последното десетилетие, така че не е изненадващо, че те са задвижвали развитието на нова титанова технология за 3D принтиране. Титанът е най-силният метал, който може да се обработва по тази технология, така че този пробив ще разкрие съвсем нов набор от възможности за директно производство на по-големи и по-важни авиационни части чрез 3D принтиране.

 

Европейската мрежа на подизпълнителите е най-доброто място да представите услугите си като поддоставчик на 3D принтиране. Ние ще ви помогнем да създадете нови контакти в авиационната индустрия и други производствени сектори.