Как тенденцията към безпилотни автомобили ще промени автомобилната индустрия


Как тенденцията към безпилотни автомобили ще промени автомобилната индустрия

Концепцията за безпилотен автомобил никак не е нова, като подобни концепции датират още от времето на Ренесанса. Въпреки това, напредъкът на технологиите в автомобилната индустрия позволи разработването на реални безпилотни автомобили едва през последното десетилетие. Експертите предсказват широкоразпространено използване на безпилотни автомобили през следващо десетилетие и дори през следващите няколко години.

При тези промени в автомобилната индустрия е редно да си зададем въпроса, как производителите и подизпълнителите в тази сфера ще се адаптират към новото търсене. Ето какво се очаква да променят безпилотните автомобили в автомобилната индустрия и как подизпълнителите трябва да подготвят бизнесите си за тази промяна.

 

Повишено търсене на електроника

На първо място, огромното количество електроника, което се изисква за всеки един безпилотен автомобил, ще промени значително търсенето на услуги от поддоставчици. PwC предвижда, че повече от 50 процента от разходите за един автомобил, произведен пред 2030г., ще бъдат заделени само за електроника. Разширяването на Вашата дейност като поддоставчик в автомобилната индустрия трябва да включва фокус върху всичко, свързано с електрониката на един безпилотен автомобил.

Останалите елементи като свързващи части, защитни функции, скоби и други вторични елементи, ще бъдат необходими, за да поддържат правилното функциониране на електрониката на безпилотния автомобил. Работете със серво дизайнери, производители на чипове и други иноватори в автомобилната електроника, за да разработите нови продукти и услуги, тъй като тенденцията за използване на безпилотни автомобили расте.

 

Повишено търсене на подизпълнители програмисти

Търсенето на нови услуги на поддоставчици в автомобилната индустрия със сигурност ще расте, за да помогне на производителите в тази сфера да предложат на пазара техни собствени безпилотни автомобили. Тъй като всички тези нови електронни части ще изискват разширено програмиране за безпроблемно комуникиране между десетки системи и функции за безопасност, автомобилната индустрия ще има нужда от хиляди нови програмисти за прехода към новия производствен режим. Програмирането, което осигурява безопасната работа на всеки един безпилотен автомобил, ще бъде толкова важно, колкото и самите части на автомобила.

Ако сте фирма подизпълнител, помислете за откриване на свой собствен отдел от програмисти, за да отговорите на новото търсене в автомобилната индустрия. Подготовката в тази насока още отсега ще Ви осигури преднина като поддоставчик, когато търсенето нарасне, вместо да се налага да наваксвате с тенденциите на по-късен етап и да изгубите пазарен дял.

 

Усложняване на процеса по създаване на прототипи

Тъй като се очаква конкурентоспособността на безпилотните автомобили да се базира на на високотехнологични характеристики за безопасност, сложността на прототипите, изисквани от автомобилната индустрия, също ще се увеличи. Производителите вече изискват работещи и детайлни прототипи в началото на процеса на разработване, които да демонстрират на потребителите и инвеститорите. С разпространението на безпилотните автомобили тази тенденция ще продължи да се разраства. Потребителите определено ще изискват да видят прототипите отблизо и лично, преди да инвестират в предварителни поръчки, необходими за изведат безпилотните автомобили от фабриката до пътищата.

 

Промяна на следпродажбените процеси и поддръжка

Преходът от механични части към сложна електроника намалява обема на работа, който един собственик на автомобил или водач могат да направят сами. Това има най-голямо влияние върху сектора за следпродажбени услуги и ремонт в автомобилната индустрия. Безпилотният автомобил изисква ремонт от обучен механик, който може да се справи едновременно със спецификата на програмиране и физическата поддръжка на колата.

Ако вмомента сервизните услуги и ремонт на автомобили представляват малък процент от общия Ви бизнес, трябва да сте готови да маркетирате своя бизнес на дилъри и професионални фирми за ремонт, отколкото директно на собствениците на автомобили.

 

Изискване за по-високи стандарти

Магията на безпилотния автомобил се крие в способността на системите на колата да общуват помежду си безпроблемно и бързо. В случай на злополука безпилотният автомобил има по-малко от секунда, за да реагира. Поради тази причина, за всяка част от автомобила ще се изисква по-висок стандарт, отколкото при автомобилите, произвеждани в момента от автомобилната индустрия.

Повишаването на стандартите на вътрешното Ви производство отсега ще Ви помогне да позиционирате на пазара по-високо квалифицирани продукти, отговарящи на променящата се автомобилна индустрия.

 

Фокусиране върху вторичните функции

На последно място, при продажба фокусът вече ще се измести от това, как се представя автомобилът, тъй като при безпилотните автомобили контролирането на скоростта става автоматично и съобразено с изисквания за ефикасност и безопасност. Фокусирането при продажба ще бъде върху вторичните функции на колата, като забавление, комфорт, а дори и работни станции в автомобила. Разширяване на Вашите услуги като поддоставчик в автомобилната индустрия ще Ви помогне да посрещнете промените в търсенето.

 

Свържете се с производители, които вече подготвят проектите си за производство на безпилотни автомобили, като се регистрирате в Европейската мрежа на подизпълнителите.