8 стъпки, за да станете подизпълнител, който ще бъде наеман отново от Купувачите


8 стъпки, за да станете подизпълнител, който ще бъде наеман отново от Купувачите

Да бъдеш подизпълнител определено изглежда привлекателно, но не винаги е лесно. От една страна, вие наистина сте си шеф, който идва с предимствата и недостатъците си. От друга страна, трябва да спазвате изискванията на главния изпълнител. В резултат на това могат да възникнат трудности при изпълнението на договора, докато вие правите най-доброто от себе си, за да свършите добре работата.

За ваш късмет ще изброим няколко стъпки, които ще ви помогнат да преодолеете най-често срещаните трудности, пред които са изправени подизпълнителите и в крайна сметка да станете подизпълнител, който със сигурност ще бъде нает отново.

Стъпка 1: Погледнете внимателно условията на договора.

Първата стъпка е да се уверите, че имате договор, който определя всички срокове и условия по тях.

Когато става въпрос за договорни споразумения, е нормално да възникнат спорове и разногласия между двете страни в процеса на работа. В такива случаи се уверете, че в договора е упоменат начинът, по който се процедира в такива ситуации. Първоначалният договор трябва да посочва начина, по който са разрешени разногласията и начинът, по който двете страни ще продължат напред към завършването на проекта.

Стъпка 2: Не се изкушавайте да приемете по-голям обем работо, отколкото възможностите ви.

Второ, подизпълнителят не трябва да приема твърде голям обем от работа, за да не изпадне по-късно в ситуация, в която не може да изпълнява поръчките си. Така че, ако наистина искате да ви наемат отново, първо трябва да свършите добре работата, за която са ви наели. Това няма да се случи, ако не сте поели по-голям обем работо, отколкото възможностите и ресурсите ви. Дори ако изкушението е голямо, не го оставяйте да ви подхлъзне.

Това, което трябва да направите е крачка назад, да се съсредоточите, да помислите за възможностите си, да прецените ресурсите си и след това да обявите какъв обем от работа сте готови да поемете. Не забравяйте, че шансовете ви за последваща поръчка се увеличават, ако мотото ви е: качество, а не количество.

Стъпка 3: Знайте добре правата си.

Когато сключвате договорно споразумение, трябва да сте напълно подготвени за всяка ситуация. Следователно разбирането на вашите права и отговорности е жизнено важно за вас като подизпълнител и работодател. Това означава, че като работодател вие носите пълна отговорност за всички ваши работници по отношение на тяхната безопасност. Освен това, като подизпълнител, вие сте отговорни за обема на работата, описан във вашия договор.

Познаването на закона е изключително важно не само по отношение на вашите отговорности, но и на правата, които имате по закон. В случай на нелоялни практики законът работи в ваша полза.

Стъпка 4: Не оставяйте купувача да забравя, кои сте вие с какво се занимавате.

Винаги се уверете, че популяризирате вашата марка и вашия бизнес такъв, какъвто е. Заблуждаващата реклама няма да ви помогне в дългосрочен план.

В морето на подизпълнителите е изключително важно да се откпоявате. Започнете с изграждането на марка. Много подизпълнители могат да имат възможността да извършат дадена услуга, да изработват определени продукти, но силната и разпознаваема марка е наистина най-мощният актив, който вашият бизнес може да има. Помислете какво ви отличава от конкуренцията и го преврънете във ваше предимство.

Нещо повече, нека марката ви съобщи това конкурентно предимство във всяка рекламна, маркетингова дейност, която организирате. Когато купувачът търси подизпълнител, този подизпълнител, който е с най-наложилата се марка ще е първият, с който купувача ще се свърже.

Стъпка 5: Изградете добро мнение за Вас.

Доброто мнение за вас и вашата компания е с много голяма тежест, от което определено трябва да се възползват. Хората не винаги вярват в рекламите, но са склонни да вярват в мнението на други хора, особено ако сте с почтена и разпознаваема марка. Помолете предишните ви партньори да напишат препоръки, които ще помогнат на потенциалните ви клиенти - купувачи да вземат решение, с кого да работят.

Важно е да се гарантира, че тези препоръки и становища са наистина положителни. Най-простият начин да постигнете това е винаги да давате най-доброто от себе си, когато работите по даден проект. Направете качествено, това за което са ви наели и дори се надминете, ако е възможно. Това със сигурност ще бъде забелязано и ще бъдете възнаградени в бъдеще с повече работа за вас.

Стъпка 6: Направете точен разчет на бюджета вси.

Имайте в предвид, че през по-голямата част от времето ще ви бъде заплащано, след като сте приключили работата, за която сте били наети. Ето защо е изключително важно предварително да се преценят подробно всичките Ви разходи и след това да се гарантира, че наличните Ви средства ще покриват плащанията за работници, необходимите материали и други.

Пропускането на математиката може да ви струва не навременното завършване на работата, което със сигурност ще доведе до по-ниски шансове да бъдете отново наети от същия възложител.

Прозрачността също е важна. Записвайте разходите, свързани с работния процес. Това ще ви помогне да се възползвате от данъчните облекчения на по-късен етап.

Стъпка 7: Уважавайте вашия възложител.

Ако искате да бъдете повторно наети, задължително трябва да сте лоялни и надеждни за вашия възложител. Това означава, че ако някога възникнат разногласия отностно работата, трябва да повдигнете въпроса пред вашия възложител, а не пред собственика на проекта.

Също така помнете, че вие сте подизпълнител, главния изпълнител винаги трябва да бъде в добра светлина. В края на краищата, те са тези, които се доверяват на вас. Отвръщайки им със същото уважение е задължително, ако искате да работите върху бъдещи съвместни проекти.

Стъпка 8: Не забравяйте бизнес целите си.

За да сте първи сред първите: уверете се, че сте си поставили ясни бизнес цели и сте създали бизнес план за постигането им. Това трябва да се случи преди поемането на всеки проект като цяло.

Разрастването на бизнеса ви е приоритет номер едно, което няма да се случи, ако действията ви са хаотични. Знайте целевия си пазар, опознайте конкуренцията си, знайте силните си страни, способности и какво ви откроява. Тези фактори ще ви помогнат да следвате уверено целите си и със сигурност ще ви превърнат в стабилен подизпълнител.

Да обобщим,

за да бъдете подизпълнител, който възложителите ще искат да наемат отново, не е лесна работа, но със сигурност е постижимо. Следвайте тези стъпки и преодолейте всички трудности, които идват по пътя и в крайна сметка ще станете подизпълнители, с който купувачите ще искат работят!

Регистрирайте БЕЗПЛАТНО вашата компания като Подизпълнител или Купувач с Европейска Мрежа на Подизпълнителите!