6 Начина за удължаване на живота на компоненти за самолетостроене


6 Начина за удължаване на живота на компоненти за самолетостроене

Производството на компоненти за самолетостроенето е едно от най-предизвикателните индустриални области поради необходимостта малки толеранси и отколонения и изключителна издражливост и здравина. Разработването на нови техники за производство на аерокосмически компоненти за увеличаване на здравината и продължителността на живота е един от основните двигатели на растежа в самолетната индустрия. Ако сте в производствената индустрия за самолетни компонент, помислете за подобряване на техниките за довършителни работи и здравина, за да създадете самолетни компоненти, които да издържат възможно най-дълго.

Хромиране на самолетни компоненти:

Хромирането някога е бил най-широко използваният за удължаване на живота на саолетните компоненти. Външният слой от хром и кадмиеви сплави предотвратява огъване от температурните разлики, корозия и износване от скъсяването на живота на самолетните компоненти.

За съжаление, в края на 2017 г. той се превърна в силно регулиран производствен процес в самолетостроенето, тъй като използваният хром и кадмий са силно канцерогенни. Повечето страни строго ограничават разрешеното количество използвано на година, като по-голямата част от позволеното е предназначено за производство на аерокосмически-самолети компоненти.

Производство на самолетни компоненти, завършено със спей и боя:

За да удължи живота на критичните части на двигатели и реактивните двигатели, промишлеността за производство на космически компоненти е разработила десетки нови техники за повърхностно покритие. Боядисването със спей е първата истинска алтернатива на твърдото хромиране в производството на космически компоненти, като се използва волфрамов карбид и други сплави, за да създадат подобна повърхност имаща по-малко триене и плъзгащи способности, отколкото суровата непокрита стомана.

Боядисването със спрейове е не приложимо за компоненти, който трябва да са обработени с много фин повърхностен слой и имащи много малки толеранси за дебелина. Готовата повърхност на част, покрита със спрей, също се нуждае и от шлайфане и полиране, преди да се счита, че е завършена, което увеличава разходите и времевата рамка за производството на космически компоненти.

Покритие с физическо отлагане на пари (PVD) или кристално отлагане на пари (CVD) за производство на самолетни компоненти:

Най-модерната форма за повърхностно покритие в производството на самолетни компоненти е известна като физическо отлагане на пари или кристално отлагане  на пари. Метални кристали от волфрам се суспендират във вакуумна камера под налягане. Когато стоманена или алуминиева част е въведена в камерата за производство на самолетни компонент, микроскопичните частици се привличат към повърхността и се създаде много тънък слой. Този вид покритие по време на производствения процес на самолетни компоненти позволява да се работи с дебелина на покритието по-малко от 4 микрона, което го прави най-добрият избор за производство на космически компоненти, където има точно определен толеранс.

AI(изкуствен интелект) Прогнози за продължителността на живота на продуктите за производство на космически компоненти:

Някои от най-новите постижения в аерокосмическата промишленост не удължават действително живота на частите, но предотвратяват неизправностите и проблемите, като предвиждат продължителността и износването на всяка част. Извършените от човека изчисления на продължителността на живота на различните части все още имат изненадващо голяма грешка. Производствената индустрия на самолентни компоненти инвестира сериозно в технологиите за машинно обучение и изкуствен интелект, които да използват за предсказване на реалния живот на техните части. Прогнозите, базирани на машинно обучение, помагат на компаниите за производство на самолетни компоненти, да подобрят живота и качеството на частите предлагани от тях.

Вакуумна топлинна обработка на самолетни компоненти:

Топлиннате обработката има широк набор от техники за удължаване на живота на металните части, включително и в производството на самолетни компоненти. Третирането с вакуумно топлонна обработка е най-добрият метод за крайната повърхностна обработка в самолетостроенето по време на производствения процес на компонентите, тъй като обработката подналягане намалява изкривяването, увеличава проникването на топлина и елементите имат по-дълъг живот.

Компютърно контролирано шлайфане:

Много от новите производствени процеси за самолетостроене изключват или поне намаляват нуждата от повърхностна обработка. Нормално е за самолетните компоненти да създават постоянен метал с метал  контакт по време на работа, така че шлайфането им трябва да е много финно, така че частите да не станат твърди и прекалено чупливи. Въвеждането на компютърно контролирано оборудване за шлайфане и напластяване в света на производството на самолетни компоненти позволява на екипа за довършителни работи да постигне възможно най-гладката повърхност с минимално втвърдяване.

Регистрирайте БЕЗПЛАТНО вашата компания като Подизпълнител или Купувач с Европейска Мрежа на Подизпълнителите!

Нуждаете се от помощ?
Всичко от което имате нужда!
How to make a FREE Basic Registration as a Subcontractor
How to Upgrade to Premium or Gold plan
How to change your password
How to use the search engine
How to Apply to an eBid Auction
How to check your Completed eBid Auctions
How to make a FREE Basic registration for Buyers
How to UPGRADE to Premium plan for Buyers
How to change your password
How to use the search engine
How to make an eBid Auction
How to Rank your eBid Auctions