6 Начина за удължаване на живота на компоненти за самолетостроене


6 Начина за удължаване на живота на компоненти за самолетостроене

Производството на компоненти за самолетостроенето е едно от най-предизвикателните индустриални области поради необходимостта малки толеранси и отколонения и изключителна издражливост и здравина. Разработването на нови техники за производство на аерокосмически компоненти за увеличаване на здравината и продължителността на живота е един от основните двигатели на растежа в самолетната индустрия. Ако сте в производствената индустрия за самолетни компонент, помислете за подобряване на техниките за довършителни работи и здравина, за да създадете самолетни компоненти, които да издържат възможно най-дълго.

Хромиране на самолетни компоненти:

Хромирането някога е бил най-широко използваният за удължаване на живота на саолетните компоненти. Външният слой от хром и кадмиеви сплави предотвратява огъване от температурните разлики, корозия и износване от скъсяването на живота на самолетните компоненти.

За съжаление, в края на 2017 г. той се превърна в силно регулиран производствен процес в самолетостроенето, тъй като използваният хром и кадмий са силно канцерогенни. Повечето страни строго ограничават разрешеното количество използвано на година, като по-голямата част от позволеното е предназначено за производство на аерокосмически-самолети компоненти.

Производство на самолетни компоненти, завършено със спей и боя:

За да удължи живота на критичните части на двигатели и реактивните двигатели, промишлеността за производство на космически компоненти е разработила десетки нови техники за повърхностно покритие. Боядисването със спей е първата истинска алтернатива на твърдото хромиране в производството на космически компоненти, като се използва волфрамов карбид и други сплави, за да създадат подобна повърхност имаща по-малко триене и плъзгащи способности, отколкото суровата непокрита стомана.

Боядисването със спрейове е не приложимо за компоненти, който трябва да са обработени с много фин повърхностен слой и имащи много малки толеранси за дебелина. Готовата повърхност на част, покрита със спрей, също се нуждае и от шлайфане и полиране, преди да се счита, че е завършена, което увеличава разходите и времевата рамка за производството на космически компоненти.

Покритие с физическо отлагане на пари (PVD) или кристално отлагане на пари (CVD) за производство на самолетни компоненти:

Най-модерната форма за повърхностно покритие в производството на самолетни компоненти е известна като физическо отлагане на пари или кристално отлагане  на пари. Метални кристали от волфрам се суспендират във вакуумна камера под налягане. Когато стоманена или алуминиева част е въведена в камерата за производство на самолетни компонент, микроскопичните частици се привличат към повърхността и се създаде много тънък слой. Този вид покритие по време на производствения процес на самолетни компоненти позволява да се работи с дебелина на покритието по-малко от 4 микрона, което го прави най-добрият избор за производство на космически компоненти, където има точно определен толеранс.

AI(изкуствен интелект) Прогнози за продължителността на живота на продуктите за производство на космически компоненти:

Някои от най-новите постижения в аерокосмическата промишленост не удължават действително живота на частите, но предотвратяват неизправностите и проблемите, като предвиждат продължителността и износването на всяка част. Извършените от човека изчисления на продължителността на живота на различните части все още имат изненадващо голяма грешка. Производствената индустрия на самолентни компоненти инвестира сериозно в технологиите за машинно обучение и изкуствен интелект, които да използват за предсказване на реалния живот на техните части. Прогнозите, базирани на машинно обучение, помагат на компаниите за производство на самолетни компоненти, да подобрят живота и качеството на частите предлагани от тях.

Вакуумна топлинна обработка на самолетни компоненти:

Топлиннате обработката има широк набор от техники за удължаване на живота на металните части, включително и в производството на самолетни компоненти. Третирането с вакуумно топлонна обработка е най-добрият метод за крайната повърхностна обработка в самолетостроенето по време на производствения процес на компонентите, тъй като обработката подналягане намалява изкривяването, увеличава проникването на топлина и елементите имат по-дълъг живот.

Компютърно контролирано шлайфане:

Много от новите производствени процеси за самолетостроене изключват или поне намаляват нуждата от повърхностна обработка. Нормално е за самолетните компоненти да създават постоянен метал с метал  контакт по време на работа, така че шлайфането им трябва да е много финно, така че частите да не станат твърди и прекалено чупливи. Въвеждането на компютърно контролирано оборудване за шлайфане и напластяване в света на производството на самолетни компоненти позволява на екипа за довършителни работи да постигне възможно най-гладката повърхност с минимално втвърдяване.

Регистрирайте БЕЗПЛАТНО вашата компания като Подизпълнител или Купувач с Европейска Мрежа на Подизпълнителите!