3D печат в областта на медицината


3D печат в областта на медицината

Бързият напредък в технологиите ускори темпото на нови разработки в много области на ежедневието и би било трудно да се намери по-добър пример от въздействието на 3D печата в медицинската област.
3D печат в областта на медицината създава възможности за лекари, дизайнери и изследователи. Медицинските продукти и устройства вече могат да бъдат бързо и точно изработени с 3D. 3D печатането също така позволява необходимите модификации за индивидуално приложение при различни пациени пациент.

3D печат - протези

Едно от бързо развиващите се приложения на 3D печатането, което има потенциал за незабавно и директно въздействие върху качеството на живот на пациента, е изработването на протези с 3D принтиране. Традиционните протези са направени по поръчка и са изключително скъпи. Протезите за  деца по-специално обикновено трябва да се подменя често поради бързото израстване на дацата или при счупвания.
3D печатането на протези е подобрило безброй животи по целия свят. В някои части на света като Уганда и Судан, където войната е опустошителна жертва на населението по отношение на загубени крайници, традиционните протези са до голяма степен недостъпни. Протезирането на 3D печат възстанови качеството на живот на тези пациенти.

Създаване на жива тъкан с 3D печат

Bioprinting е 3D печат с жива тъкан - и създава медицински чудеса. 3D печат на живи тъкани като тъкан на черния дроб, сърдечни клапи, кръвоносни съдове, мускулна тъкан, хрущял, кост и дори кожа са в процес на развитие. Това нововъведение в 3D печата в областта на медицината е безценно за изследователите, които разработват нови лекарства, изследват токсикологията и създават протоколи за лечение, тъй като етичните съображения за експериментиране с живи пациенти вече не са проблем.
Някой ден 3D печатането може да замени трансплантациите на органи и присадките. Пострадал от изгаряне или травма може да има нова, жива тъкан като мускул 3D отпечатан директно в раната. В бъдеще реконструктивната хирургия може да включва 3D отпечатване на нови, обичайни кости и хрущяли, които да съответстват на оригиналната тъкан на пациента. 3D печатната тъкан означава, че тя може да бъде създадена по поръчка с множество слоеве тъканни типове - намаляване или елиминиране на проблеми като наличие на донори и отхвърляне на тъкани. Ръчен 3D принтер е дори в процес на разработване, за да отпечата на живо кожата върху пациентите, за да замени трансплантатите на кожата!
Създаване на медицинско обурудване с 3D печат
Производителите на медицински изделия като ортопедия използват 3D печат за оптимизиране на дизайна на медицинските импланти и инструменти. 3D печатането в медицинската област позволи създаването на множество различни модели по време на процеса на проектиране. Сега изследователите могат да тестват вариации на различни дизайни и комбинации от материали на нарастващо ниво, спестявайки време и пари. Това означава, че при 3D печат, дизайнът на медицинските устройства се движи с много по-бързи темпове, отколкото в миналото.

Следващото голямо нещо

Следващото голямо приложение за 3D печат в областта на медицината е създаването на обичайни лекарствени форми. Първо одобрен от FDA през 2015 г., 3D печатането на фармацевтични препарати има широко разпространето приложение за получаването и производството на различни лекарства.
На теория, 3D печатането би направило точни, специфични дози и формулировки, проектирани за нуждите на всеки отделен човек с просто натискане на бутон. Някой ден напредъкът в 3D печатането може да означава, че пациентите могат да вземат "план" за лекарства в аптеката, за да им бъде отпечатана персонализирана лекарствена 3D  форма на място.
Пациентите дори могат да 3D печатат собствени медикаменти вкъщи - комбиниране на формули и дози в комбинации, които повишават ефикасността, облекчават опасенията за дозиране и премахват проблеми като алергии към свързващи вещества.
3D печатането би могло потенциално да измести фокуса на фармацевтичната индустрия от научни изследвания и производство към разработването на формулировки. Лекотата и удобството на 3D печатането би означавало, че проблемите със съхранението, опаковането, транспортирането, изтичането и изхвърлянето на лекарства ще бъдат премахнати. 3D печатните медикаменти биха могли да предложат предимства, вариращи от намаляване на въздействието върху околната среда до по-ниски цени и по-голяма ефективност.

Бъдещето на 3D печата в медицината

3D печат в областта на медицината създава нова ера в медицинските постижения. Персонализирането на устройствата, инструментите и лекарствените препарати чрез 3D печат със сигурност ще повиши ефективността на редица медицински лечения, докато темпото на пробиви в медицинските изследвания може да се очаква да продължи да се ускорява.
3D печатането едва започва да се изследва. Можем да очакваме много нови и вълнуващи разработки в областта на 3D печата в областта на медицината през следващите години.
Ако искате да научите повече за 3D печатането, свържете се с Европейската мрежа за подизпълнители. Бихме искали да ви свържем с професионалист, чиито услуги отговарят на вашите нужди!