Най-новите тенденции в производството на индустриални инструменти


Най-новите тенденции в производството на индустриални инструменти

Индустрията за производство на инструменти най-често работи зад кулиси, но развитието на оборудването за производство на инструменти има голям напредък. По-прецизните машини за производство на инструменти вече са по-достъпни, което води до промяна в ограничението на производство чрез най-популярните процеси на формоване и обработка. Разбирането на тенденциите, които оформят развитието на нови технологии и методи на работа, ще ви помогне да знаете къде да инвестирате и какво да се съсредоточите като подизпълнител.

Намаляване разходи за произвопдството на инструменти чрез 3D печат:

Докато 3D печатането се използва за изработване на всичко от малки домашни проекти до цели сгради, то е особено популярно за производството на инструменти. Металните синтетични и полимерни принтери с висока плътност могат да оформят компонентите на инструмента и матрицата с точни спецификации с минимални допълнителни довършителни работи. 3D печатните инструменти и части за матрици се възпроизвеждат лесно и се заменят без никакви трудности за получаването на точните детайли. Модификациите, които създават малки вариации между набор от инструменти и детайли, също са много по-лесни при 3D печата. Инвестирането в принтери, които работят с материали с висока якост, ще ви помогнат да се разширите в индустрията за прозиводство на инстументи.

Рацтеж в търсенето на инстументи в самолетостроенето и автомобилостроенето:

2016 и 2017 бяха години на значителен ръст на световния пазар на производството на инстументи. Самолетостроенето е един от най-бързо развиващите се сектори в световната индустрия, а специализираните производители на инструменти могат да продават продуктите си на десетки различни производители. Нарастващата сложност в автомобилните производствени процеси, особено усъвършенстването на автоматизацията, също предизвиква бум в новото търсене на детайли за инструменти. Очаква се и двете промишлени отрасли да продължат да растат през 2019 година и след това, в следстие на това ще има и ръст в производството на инстументи.

Многоосно обработване за по-бързо производство инструменти:

Понякога иновациите и новостите в производствените процеси имат сериозно въздействие върху цялата индустрия и променят тенденциите в търсенето за години напред. Услугите за многоосна машинна обработка се е наложило като нова и иновативна тенденция през 2016 г. В продължение на десетилетия инструментите са се произвеждаил основно чрез механична обработка на една или две оси. Вторичната обработка е била необходима, за да се произведът детайли с много голяма точност, защото не са се получавали директно с остарелите методи.

Машинната обработка на инструмента и производството на матрици прави огромен скок напред, с възможностите за работа с машини, които имат до девет оси. Машините с многоосова обработка намаляват довършителните работи по инструментите и матриците, като чрез тях може да се премите от фазата на проектиране директно към производството на продукти възможно най-бързо.

Липса на опитни работници за производсво на инструменти и матрици:

Колебанията в работната сила в много страни по света оказват влияние върху промишлеността и по-конкретно в производството на инструменти и машини. Докато всички производствени процеси изискват квалифицирани работници, производителите на инструменти и матрици се нуждаят от опитни и добре обучени инженери и дизайнери. Въпреки това много студенти, изучаващи тахническо образование, се насочват към други отрасли на промишлеността, което води до глобална тенденция на недостиг на технически грамотна работна ръка в много производствени сфери. Производителите на инструменти и матррици, които искат да се развиват, може да се наложи да предоставят производствената си база за обучение и образование, за да привлекат мотивирани работници и да ги подготвят и обучат за работа с машини за производство на инструменти и матрици.

Наввлизане на автоматизацията в производствените процеси за създаване на инструменти и матрици:

Автоматизацията продължава да се очертава като една от най-големите тенденции в производството като цяло, а дори и производителите на инструменти и матрици усещат неговите плюсове. Не само че инструментите и продуктите за матрици, използвани в автоматизираните системи, изискват различни детайли, но и системите навлизат в самия процес на създаване на инструментите. Създаването на сложни форми и матрици от дигитални проекти и планове е голямо предизвикателство за дори опитни работници, така че автоматизирането на колкото се може повече процеси намалява изполването на човешки ресурси.

Търсенето на квалифицирани услуги за производството на инструменти и постоянно нараства в повечето части на света. Включете се в тази глобална индустрия, като проверите Европейската мрежа за подизпълнители. Включете вашата компания, ако предлагате услуги за проектиране и производство на инструменти и матрици или проверете кой предлата такива услуги във вашата страна.

Регистрирайте БЕЗПЛАТНО вашата компания като Подизпълнител или Купувач с Европейска Мрежа на Подизпълнителите!

Нуждаете се от помощ?
Всичко от което имате нужда!
How to make a FREE Basic Registration as a Subcontractor
How to Upgrade to Premium or Gold plan
How to change your password
How to use the search engine
How to Apply to an eBid Auction
How to check your Completed eBid Auctions
How to make a FREE Basic registration for Buyers
How to UPGRADE to Premium plan for Buyers
How to change your password
How to use the search engine
How to make an eBid Auction
How to Rank your eBid Auctions