Най-новите тенденции в производството на индустриални инструменти


Най-новите тенденции в производството на индустриални инструменти

Индустрията за производство на инструменти най-често работи зад кулиси, но развитието на оборудването за производство на инструменти има голям напредък. По-прецизните машини за производство на инструменти вече са по-достъпни, което води до промяна в ограничението на производство чрез най-популярните процеси на формоване и обработка. Разбирането на тенденциите, които оформят развитието на нови технологии и методи на работа, ще ви помогне да знаете къде да инвестирате и какво да се съсредоточите като подизпълнител.

Намаляване разходи за произвопдството на инструменти чрез 3D печат:

Докато 3D печатането се използва за изработване на всичко от малки домашни проекти до цели сгради, то е особено популярно за производството на инструменти. Металните синтетични и полимерни принтери с висока плътност могат да оформят компонентите на инструмента и матрицата с точни спецификации с минимални допълнителни довършителни работи. 3D печатните инструменти и части за матрици се възпроизвеждат лесно и се заменят без никакви трудности за получаването на точните детайли. Модификациите, които създават малки вариации между набор от инструменти и детайли, също са много по-лесни при 3D печата. Инвестирането в принтери, които работят с материали с висока якост, ще ви помогнат да се разширите в индустрията за прозиводство на инстументи.

Рацтеж в търсенето на инстументи в самолетостроенето и автомобилостроенето:

2016 и 2017 бяха години на значителен ръст на световния пазар на производството на инстументи. Самолетостроенето е един от най-бързо развиващите се сектори в световната индустрия, а специализираните производители на инструменти могат да продават продуктите си на десетки различни производители. Нарастващата сложност в автомобилните производствени процеси, особено усъвършенстването на автоматизацията, също предизвиква бум в новото търсене на детайли за инструменти. Очаква се и двете промишлени отрасли да продължат да растат през 2019 година и след това, в следстие на това ще има и ръст в производството на инстументи.

Многоосно обработване за по-бързо производство инструменти:

Понякога иновациите и новостите в производствените процеси имат сериозно въздействие върху цялата индустрия и променят тенденциите в търсенето за години напред. Услугите за многоосна машинна обработка се е наложило като нова и иновативна тенденция през 2016 г. В продължение на десетилетия инструментите са се произвеждаил основно чрез механична обработка на една или две оси. Вторичната обработка е била необходима, за да се произведът детайли с много голяма точност, защото не са се получавали директно с остарелите методи.

Машинната обработка на инструмента и производството на матрици прави огромен скок напред, с възможностите за работа с машини, които имат до девет оси. Машините с многоосова обработка намаляват довършителните работи по инструментите и матриците, като чрез тях може да се премите от фазата на проектиране директно към производството на продукти възможно най-бързо.

Липса на опитни работници за производсво на инструменти и матрици:

Колебанията в работната сила в много страни по света оказват влияние върху промишлеността и по-конкретно в производството на инструменти и машини. Докато всички производствени процеси изискват квалифицирани работници, производителите на инструменти и матрици се нуждаят от опитни и добре обучени инженери и дизайнери. Въпреки това много студенти, изучаващи тахническо образование, се насочват към други отрасли на промишлеността, което води до глобална тенденция на недостиг на технически грамотна работна ръка в много производствени сфери. Производителите на инструменти и матррици, които искат да се развиват, може да се наложи да предоставят производствената си база за обучение и образование, за да привлекат мотивирани работници и да ги подготвят и обучат за работа с машини за производство на инструменти и матрици.

Наввлизане на автоматизацията в производствените процеси за създаване на инструменти и матрици:

Автоматизацията продължава да се очертава като една от най-големите тенденции в производството като цяло, а дори и производителите на инструменти и матрици усещат неговите плюсове. Не само че инструментите и продуктите за матрици, използвани в автоматизираните системи, изискват различни детайли, но и системите навлизат в самия процес на създаване на инструментите. Създаването на сложни форми и матрици от дигитални проекти и планове е голямо предизвикателство за дори опитни работници, така че автоматизирането на колкото се може повече процеси намалява изполването на човешки ресурси.

Търсенето на квалифицирани услуги за производството на инструменти и постоянно нараства в повечето части на света. Включете се в тази глобална индустрия, като проверите Европейската мрежа за подизпълнители. Включете вашата компания, ако предлагате услуги за проектиране и производство на инструменти и матрици или проверете кой предлата такива услуги във вашата страна.

Регистрирайте БЕЗПЛАТНО вашата компания като Подизпълнител или Купувач с Европейска Мрежа на Подизпълнителите!