Предимства на инжекционно формоване на пластмаса в автомобилостроенето


Предимства на инжекционно формоване на пластмаса в автомобилостроенето

Инжекционно формоване на пластмаса продължава да напредва с появата на нови технологии и с това се появяват нови възможности за използване на части, произведени с този метод в автомобилното производство. Глобалната автомобилна индустрия продължава да работи с по-висок процент пластмасови части във всеки нов цикъл на проектиране на превозни средства, а пластмасовото инжекционно формоване е в състояние да се справи с търсенето. Разберете защо частите, изработени с пластмасово леене под налягане, са толкова популярни в европейските, северноамериканските и азиатските автомобилни пазари

По-ниско общо тегло на пластмасовите елементи направени с инжекционно формоване:

Намаляването на теглото на всички превозни средства е основна техника за намаляване на разхода на гориво, без да се налага да се жертва мощността. Колкото по-малко тегло трябва да се задвижва, толкова по-малко е изразходеното гориво и изхвърлените вредни емисии. Пластмасовото леене под налягане помага на производителя да постигне всички тези цели, като предлага леки части, които могат да заменят по-тежки стоманени и алуминиеви компоненти. Дори и теглото на най-големите превозни средства за превоз на товари постепенно намалява с течение на времето, с навлизането на пластмасовите части и компоненти произведени чрез инженционно формоване.

Приложение на Инжекционното Формоване на пластмаса от интериора и двигателя:

Получаването на по-висок процент важни автомобилни части от един доставчик с пластмасово шприцоване може да подобри производствените процеси и да контролира разходите. Тъй като пластмасовото леене под налягане може да бъде използвано за създаване на толкова много различни части, използвани във всеки модерен автомобил, тогава е възможно да се поръчат десетки различни елемента само от една или две подизпълнители специализирани в пластмасово инжекционно формоване. Това включва:

Капаци, Светлини, Панели, Брони, Щипки, Маркучи, Цели табла, Бутони, Дръжки и много други.

Проверка на качеството на Пластмасовите компоненти произведени с инжекционно формоване:

Тъй като съществуват толкова много специфични композитни и пластмасови материали, използвани за формоване на пластмаси, всеки един е получил обширни тестове, за да определи неговите точни свойства и ограничения. Това означава, че подизпълнител занимаващи се с пластмасово инжекционно формоване може бързо да ви насочи към подходящия материал за всяка част и компонент, от които се нуждаете за конкретно треввозно средство.

От части на двигателя, които се нуждаят от устойчивост и здавина, до външно оборудване, което е подложено на повреда от излагане на ултравиолетови лъчи, има различни пластмаси в зависимост от какво имате нужда. Съществуващата налична тестова информация за тези пластмасови инжекционни формовъчни материали прави много по-лесно проектирането на нови части или решаването на проблеми със съществуващите модели.

Изработването на динни детайли от пластмаса с инжекционно формоване:

И накрая, обърнете се към пластмасовото леене под налягане, особено когато имате нужда от автомобилни части с изключително високи допуски и ниски шансове за грешка. Например, една малка грешка в точния ъгъл на част от двигателя може да доведе до катастрофално за двигателя загуба на гориво или масло. Пластмасовото леене под налягане е процес с малки отклонения и с високи допуски в готовите части. Контролът на качеството от страна на подходящия подизпълнител гарантира, че няма производствени грешки, които да причинят бъдещи проблеми на вашите клиенти.

Регистрирайте БЕЗПЛАТНО вашата компания като Подизпълнител или Купувач с Европейска Мрежа на Подизпълнителите!