7 Основни предимства на подизпълнителите, които увеличават Вашия бизнес


7 Основни предимства на подизпълнителите, които увеличават Вашия бизнес

Компаниите могат да се възползват от наемането на подизпълнители по различни причини. От гъвкавостта, която идва с възможността за мащабиране на операции нагоре или надолу по време на определени икономически цикли, до привличане на хова със специализирани умения и специфични за проекта задължения. Подизпълнителите се използват в множество индустрии.

Тъй като проектите стават по-сложни и глобални, работата с подизпълнители като стратегическа взаимна полза става все по-разпространена.

По-долу са представени седем основни причини, поради които основните изпълнители наемат подизпълнители, като съответните индустриални примери илюстрират ползите от тях:

1. Адаптиране към икономическите цикли:

Всяка индустрия има периоди на свиване и растеж. Използвайки услугите на подизпълнител, вашата фирма може по-лесно да се адаптира към тези цикли. Можете да поддържате много по-голяма гъвкавост, като бързо да увеличавате персонала, без да се налага да уволнявате работници, когато темповете на работа намалеят.

Класически пример за това кога тази стратегия е най-разумна е в строителната индустрия. Световната финансова криза от 2008 г. все още е достатъчно свежа в съзнанието на повечето хора, за да им напомни, че е много по-лесно да се съкратят предприятията с подизпълнители и да се избегнат масовите съкращения.

И когато отново има разтеж, по-лесно е да наемете подизпълнители, които могат да започнат да работят веднага, отколкото да се опитвате да наемате масово работници.

2. Опитвайте се да имате минимални разходи:

Използването на подизпълнители също ви позволява да имате минимални разходи. Като основен изпълнител, вашата компания не трябва да се тревожи за наемането и персонал, обезщетенията на служителите и пространството за работници и оборудване.

Мебелната промишленост е тази, която широко използва подизпълнители, особено на презокеанските пазари,където има по-евтина работна ръка.

Например, много производители на мебели разчитат на подизпълнители да изпълняват задачи по време на производствения процес, докато те се фокусират само върху няколко ключови процеса, включително монтаж и довършителни работи. Те имат по-малко разходи за машинно оборудване и постоянни служители.

3. Ограничете инвестиции си:

Допълнителна полза от използването на подизпълнители е възможността да имате достъп до оборудване и умения, без да се налага да правите финансови инвестиции. Заплащането на подизпълнителите, им позволява да надграждат собственото си оборудване и уменията на служителите, без фирмата да се налага да харчи нещо допълнително.

Самолетостроенето отчита ръст в използването и работас с компании подизпълнители. Проучване на организаторите на изложението Subcon в Обединеното Кралство установиха, че около една трета от анкетираните компании използват подизпълнители, така че не е необходимо да инвестират в машинно оборудване.

4. Квалифицирана работна ръка извън основния ви бизнес:

Вашият бизнес има структорирана концепция, но се нуждаете от нещо ново, което е важно за вас, но е извън вашите възможности и умения. Може да няма смисъл да се опитвате да добавите и този сегмент към вашия бизнес, особено когато можете да наемете подизпълнител, който да поеме тези задачи само когато се налага.

Това е особено вярно за автомобилостроенето и автомобилната индустрия, където са необходими бърза реакция и непрекъснато подобряване и иновации. Автомобилните подизпълнители често се използват за инспектиране, предварително задаване и балансиране на важни инструменти, както и за цялостно управление и поддръжка на инструментите. Тези задачи не са пряко свързани с производството на автомобил, но са абсолютно необходими за производството на атомобили.

5. Контролиране на разходите:

Големите проекти са известни с превишаването на първоначалния бюджет. Чрез използване на подизпълнител и плащане на базата на проект, а на час помага да се избегнат неизбежните превишения на бюджета, които идват с този тип проекти.

Почти всички отрасли могат да се отнасят до нещо, наречено „пристрастие към оптимизъм“. Този принцип гласи, че прогнозите за това колко време е необходимо за изпълнение на дадена задача обикновено са подценени. Когато плащате на работниците по час, това може да доведе до драстични преразходи.

Въпреки това, ако имате възможност да работите с подизпълнител на база проект, а не на почасово, тежестта на разходите и оценката на времето се поемат по-скоро от подизпълнителя, отколкото от фирмата възложител.

6. Съсредоточете се върху силните си страни:

Вие и вашият основен екип най-вероятно имате определен набор от умения и силни страни. С помощта на подизпълнители обаче можете незабавно да увеличите набора от услуги и умения, без да се налага да наемате допълнителен персонал. Ще можете да поемате по-големи и по-специализирани проекти, без да се налага да използвате допълнителна постоянна помощ.

В корабостроителната и кораборемонтната индустрия изключително много се използват подизпълнители. Често наемани от правителства, корабостроенето е мащабена индустрия, включваща години на проектиране и строителство, с допълнителна поддръжка през целия живот на даден плавателен съд. Правителствата имат много строги изисквания за производство, изработка, каество, а наличието на квалифициран персонал, който да отговаря на всички тези изисквания, е почти невъзможно да има в една компания.

Тъй като тези проекти са толкова сложни, корабостроителните фирми често наемат подизпълнители за различни функции, включително проектиране, доставка, интегриране, тестване и доставка на системи за управление и наблюдение.

7. Съществуват взаимни ползи:

И не забравяйте, че не става въпрос само за ползите, които получавате като основен изпълнител. Работата с подизпълнители също е от взаимна полза. Например, повечето подизпълнители нямат възможността да участват в търгове за проекти, зададени директно от основния възложител. По този начин, подизпълнителите се възползват от възможността да участват в по-големи проекти и да увеличат обема на работа.

Тази практика често се наблюдава в проекти за машиностроене, в които има стотици, ако не и хиляди компоненти, които трябва да бъдат проектирани, построени и сглобени. Често малките подизпълнители дори не могат да кандидатстват за проект, без да имат пълноценен дизайн и производствени възможности.

За щастие, подизпълнителите могат да работят с основния изпълнител, за да наддават за частта от работата, която е тяхна специалност, което им позволява да работят по проекти с по-висок профил, като същевременно започват да имат свой клиентски списък.

Регистрирайте БЕЗПЛАТНО вашата компания като Подизпълнител или Купувач с Европейска Мрежа на Подизпълнителите!