Как Интернет на Нещата задвижва растежа в производството на мебели?


Как Интернет на Нещата задвижва растежа в производството на мебели?

Интернет на нещата (Internet of things - IOT) до голяма степен все още е в концептуалния етап на растеж, подобно на “cloud” компютър, но постепенно той се превръща в реална движеща сила в определени индустрии. В частност производството на мебели вижда ранни ефекти от промяната. Докато производството на мебели в миналото е било бавна променяща се индустрия при адаптирането на нови технологии, тази тенденция се е променила. Открийте как компаниите за производство на мебели и техните подизпълнители могат да се възползват от растежа, създаден от влиянието на IOT върху индустрията.

Интегриране на  CNC (ЦПУ – цифрово програмно управление) машини и друго индустриално оборудване за производство на мебели и компоненти за тях:

Машините с цифрово програмно управление (CNC / ЦПУ), като шлифовъчни машини, стругове и други машини са революционни за мабелната индустрия. Сега интеграцията с IOT има за цел да направи тези компютъризирани инструменти още по-точни, лесни за управление и интуитивни. CNC оборудването, използвано за производството на мебели, винаги е имало някакъв механизъм за ръчна промяна на настройките и режимат на работа, до като днешното оборудване за производство на мебели, предлагано от IOT, е много интерактивно и промяната на настройките се прави много по-лесно и бързо.

Работниците могат да променят и редактират дизайни с по-малко на брой действия и операции от всякога, да получават задълбочени доклади, когато нещо се обърка, и да дават информация за цялостната ефективност на производствения процес и поддръжката индустриалното оборудване. Добавянето на дисплеи с „разширена реалност“ (augmented reality displays) за преглед на процесите в дървообработването и металообработването и технологията за виртуална реалност ще допринесът за развитието на мебелната индустрия.

Добавяне на сензори и взаимна комуникация в производствените процеси в мебелната индустрия:

IOT технологиите не само променят производството на мебели, но и променят какви характеристики са необходими в самите продукти. Потребителите искат дивани, които проследяват и измерват пулса или фурни, на които могат да поръчват храна, а компаниите, занимаващи се с производството на мебели, се стремят да следват тези тенденции и желания.

Подизпълнителите, които произвеждат и интегрират операционни системи, сензори за оправление,  участват активно в процеса на производство на мебели. Ранните прогнози само предполагаха, че уредите ще бъдат интегрирани в IOT, но сега дори основното обзавеждане като рафтове и столове за трапезария се произвеждат със сензори и безжични адаптери, за да имат възможност да се свържат в по-голям и интерактивен дом.

Намаляване на отпадъчните материали при производството на мебели:

Възприемането на IOT също помага на компаниите, занимаващи се с производство на мебели, да възприемат философията на икономиката на бизнеса. Те могат да намалят ненужните разходи по време на производствения процес и да оптимизират количеството на отпадъчните материали, благодарение на способността на IOT, като се направи оптимизация на ежедневно сабирани данни, обема на работата и опитът от близки и подобни извършени дейсности и услуги.Компаниите за производство на мебели могат да сравняват различни производствени техники, да открият кои продуктови линии също не се продават или просто да определят кога е време да сменят доставчиците си.

Поддръжка на консумативите в производството на мебели:

Устройствата свързани с IOT се разпространяват, както в потребителската, така и в бизнес средата, акцентът върху поддръжката и ремонта и рутинната подмяна на компоненти ще продължи да расте. Интегрирането на IOT помага на компаниите за производство на мебели от всякакъв вид да постигнат по-дълъг живот на продукта, тъй като свързаността на всеки продукт им позволява да уведоми потребителите и собствениците за неизправности и необходимостта от внимание. Това важи дори и за мебели като диванът, да препоръчва подмяната на някои компоненти достигайки предела на живота им. Компаниите за производство на мебели, които разчитат на кратък цикъл на употреба и замяна, може да се наложи да се приспособят към нов модел, който се фокусира върху обслужването на продукти, вместо просто да ги заменя.

Връзка с други услуги, различни от производството на мебели:

И накрая, търсенето на мебели за IOT изисква компаниите за производство на мебели да се свържат с други доставчици на услуги от различни отрасли. Например, вече съществува марка за производство на мебели, която продава кухненски продукти, които се свързват с местните компании за доставка на храна чрез интегрирането на IOT. Компаниите за производство на мебели, които осигуряват най-добрите договори сега, ще могат да произвеждат необичайно и полезно обзавеждане, което разширява идеята на потребителя за това какво може да направи поставката за телевизор или хладилник.

Очаква се интеграцията на IOT да нарасне бързо в рамките на индустрията за производство на мебели през следващите няколко години.

Регистрирайте фирмата си БЕЗПЛАТНО като Подизпълнител в мебелната индустрия или Купувач!

Нуждаете се от помощ?
Всичко от което имате нужда!
How to make a FREE Basic Registration as a Subcontractor
How to Upgrade to Premium or Gold plan
How to change your password
How to use the search engine
How to Apply to an eBid Auction
How to check your Completed eBid Auctions
How to make a FREE Basic registration for Buyers
How to UPGRADE to Premium plan for Buyers
How to change your password
How to use the search engine
How to make an eBid Auction
How to Rank your eBid Auctions