Как Интернет на Нещата задвижва растежа в производството на мебели?


Как Интернет на Нещата задвижва растежа в производството на мебели?

Интернет на нещата (Internet of things - IOT) до голяма степен все още е в концептуалния етап на растеж, подобно на “cloud” компютър, но постепенно той се превръща в реална движеща сила в определени индустрии. В частност производството на мебели вижда ранни ефекти от промяната. Докато производството на мебели в миналото е било бавна променяща се индустрия при адаптирането на нови технологии, тази тенденция се е променила. Открийте как компаниите за производство на мебели и техните подизпълнители могат да се възползват от растежа, създаден от влиянието на IOT върху индустрията.

Интегриране на  CNC (ЦПУ – цифрово програмно управление) машини и друго индустриално оборудване за производство на мебели и компоненти за тях:

Машините с цифрово програмно управление (CNC / ЦПУ), като шлифовъчни машини, стругове и други машини са революционни за мабелната индустрия. Сега интеграцията с IOT има за цел да направи тези компютъризирани инструменти още по-точни, лесни за управление и интуитивни. CNC оборудването, използвано за производството на мебели, винаги е имало някакъв механизъм за ръчна промяна на настройките и режимат на работа, до като днешното оборудване за производство на мебели, предлагано от IOT, е много интерактивно и промяната на настройките се прави много по-лесно и бързо.

Работниците могат да променят и редактират дизайни с по-малко на брой действия и операции от всякога, да получават задълбочени доклади, когато нещо се обърка, и да дават информация за цялостната ефективност на производствения процес и поддръжката индустриалното оборудване. Добавянето на дисплеи с „разширена реалност“ (augmented reality displays) за преглед на процесите в дървообработването и металообработването и технологията за виртуална реалност ще допринесът за развитието на мебелната индустрия.

Добавяне на сензори и взаимна комуникация в производствените процеси в мебелната индустрия:

IOT технологиите не само променят производството на мебели, но и променят какви характеристики са необходими в самите продукти. Потребителите искат дивани, които проследяват и измерват пулса или фурни, на които могат да поръчват храна, а компаниите, занимаващи се с производството на мебели, се стремят да следват тези тенденции и желания.

Подизпълнителите, които произвеждат и интегрират операционни системи, сензори за оправление,  участват активно в процеса на производство на мебели. Ранните прогнози само предполагаха, че уредите ще бъдат интегрирани в IOT, но сега дори основното обзавеждане като рафтове и столове за трапезария се произвеждат със сензори и безжични адаптери, за да имат възможност да се свържат в по-голям и интерактивен дом.

Намаляване на отпадъчните материали при производството на мебели:

Възприемането на IOT също помага на компаниите, занимаващи се с производство на мебели, да възприемат философията на икономиката на бизнеса. Те могат да намалят ненужните разходи по време на производствения процес и да оптимизират количеството на отпадъчните материали, благодарение на способността на IOT, като се направи оптимизация на ежедневно сабирани данни, обема на работата и опитът от близки и подобни извършени дейсности и услуги.Компаниите за производство на мебели могат да сравняват различни производствени техники, да открият кои продуктови линии също не се продават или просто да определят кога е време да сменят доставчиците си.

Поддръжка на консумативите в производството на мебели:

Устройствата свързани с IOT се разпространяват, както в потребителската, така и в бизнес средата, акцентът върху поддръжката и ремонта и рутинната подмяна на компоненти ще продължи да расте. Интегрирането на IOT помага на компаниите за производство на мебели от всякакъв вид да постигнат по-дълъг живот на продукта, тъй като свързаността на всеки продукт им позволява да уведоми потребителите и собствениците за неизправности и необходимостта от внимание. Това важи дори и за мебели като диванът, да препоръчва подмяната на някои компоненти достигайки предела на живота им. Компаниите за производство на мебели, които разчитат на кратък цикъл на употреба и замяна, може да се наложи да се приспособят към нов модел, който се фокусира върху обслужването на продукти, вместо просто да ги заменя.

Връзка с други услуги, различни от производството на мебели:

И накрая, търсенето на мебели за IOT изисква компаниите за производство на мебели да се свържат с други доставчици на услуги от различни отрасли. Например, вече съществува марка за производство на мебели, която продава кухненски продукти, които се свързват с местните компании за доставка на храна чрез интегрирането на IOT. Компаниите за производство на мебели, които осигуряват най-добрите договори сега, ще могат да произвеждат необичайно и полезно обзавеждане, което разширява идеята на потребителя за това какво може да направи поставката за телевизор или хладилник.

Очаква се интеграцията на IOT да нарасне бързо в рамките на индустрията за производство на мебели през следващите няколко години.

Регистрирайте фирмата си БЕЗПЛАТНО като Подизпълнител в мебелната индустрия или Купувач!