Защо 2017 г. беше важна Година за глобалния пазар на 3D печат


Защо 2017 г. беше важна Година за глобалния пазар на 3D печат

2017 беше голяма година за глобалната 3D печатна индустрия като цяло, с огромен растеж и развитие в много сектори. Докато много специалисти в областта на 3D печатането предвиждат този растеж от години, се изискваше конкретна комбинация от събития и разработки, които да стимулират разцвета, настъпил миналата година.

Разбирането на това, което е накарало пазара за 3D печат да се развива толкова бързо по света, може да ви помогне да предскажете следващия подобен бум, независимо дали сте подизпълнител предлагащ 3D печат или компания, която се нуждае то такъв вид услуги.

Индустрията за 3D печатане отчита ръст от 7 милиарда долара:

Според доклада Wohlers, който следи годишния растеж и развитие на световния пазар за 3D печат, индустрията като цяло достигна рекордни приходи от 7,336 млрд. долара през 2017 г. Това е ръст от 21% спрямо приходите от 6,063 млрд. долара  обявени за 2016 г. и това е един от най-високите темпове на растеж, които 3D индустрията е преживяла през последните няколко години. Като се има предвид, че 3D печатането са част от индустриалните производствени процеси от по-малко от десетилетие, ясно е, че можем да очакваме 3D печат да продължи да расте с големи темпове през следващите няколко години.

Технологиите за 3D печатането продължава да се подобряват и разширяват:

Друга причина, поради която 2017 г. беше толкова голяма година за 3D печатане, бе, че индустриалните машини най-сетне започнаха да покриват голяма част от изискванията на  производителите. Например материалите за 3d принтирането на метални елементи има огромно развитие през годината, с десетки нови принтери за синтезиране и прилагане на прах, които са излезли на пазара в рамките на същия 12-месечен период. Оборудването за 3D печат, независимо от печатния материал, също продължава да става все по-голямо и по-голямо, за да може да се произвеждат по-големи предмети с една и съща скорост, трайност и икономия на разходите.

3D печат преминава в: “Additive manufacturing”:

Промяната в терминологията често води до по-голямо приемане и интерес към нова техника или процес. Това се оказва вярно за 3D печата, както и за компаниите, които участват в индустриалната страна, които са започнали да използват термина „Additive manufacturing“.

Много производствени и дизайнерски компании свързват терминологията на 3D печата с трикове и резлични технологии. Преминаването към на по-точна изработка, прави приложим 3d печата не само за моделиране и производсвото на прототипи. Тъй като вече са налични принтери, които могат да произвеждат здрави елементи с малъки толеранси, необходими за създаването на готови части и продукти. Новата терминология помага да се отразява, че 3D печатането може да се прилага много повече, отколкото се предполагаше досега.

Ключови двигатели в растежа на 3D печата:

Нарастващото търсене сред някои ключови промишлени отрасли, включително самолетостроенето и стоматологията / медицината, представлява голям процент от растежа, наблюдаван в 3D печатарската индустрия през 2017 година, с рязко увеличаване на общия брой на производителите на оборудване за 3D печат. Около 135 различни компании произвеждат и продават промишлено оборудване за 3D печат през 2017 г., докато по-малко от 100 компании предлагат подобни продукти през 2016 г.

Пазарен дял в глобалния пазар на 3D печат:

Съединените щати продължават да отчитат по-голямата част от растежа и използването на услуги за 3D печат, следвани от Германия. Търсенето и участието в европейската и азиатската индустрия в областта на 3D печатната индустрия рязко нараснаха през 2017 г., като в частност Корея и Италия почти изпревариха двете страни, които са начело на 3D графичните печатници от години. Обединеното кралство, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства също увеличиха дела си от приходите, произведени на пазара за 3D печат през годината.

Прогнози за растеж на 3D печат през 2018 година:

Докато 2017 г. беше голяма година за 3D печатa, повечето запознати с индустрията очакват 2018 да бъде още по-силна, когато става въпрос за разпространението приложението и нарастването на приходите. Някои прогнози показват очакван ръст от до 10 млрд. долара или дори 12 млрд. долара от общите приходи на 3D печатарската индустрия през 2018 г., но само времето ще покаже.

Сега е идеалното време да влезете в 3D печатарската индустрия. Разширяването на производствените услуги на вашата компания е по-лесно от всякога благодарение на разпространението на гъвкава и адаптивна технология за 3D печат, която продължава да се появява на пазара.

Регистрирайте БЕЗПЛАТНО вашата компания като Подизпълнител или Купувач с Европейска Мрежа на Подизпълнителите!