За подизпълнители


Нека да отворим врата към нови пазари за вас!

Дигитално представяне: European Subcontracting Network ви предоставя възможност бързо и лесно да се регистрирате като поддоставчик онлайн. Колкото по-пълен и информативен е вашият профил, толкова по-голяма е вероятността потенциални клиенти да се спрат именно на вашата фирма и да се свържат с вас. Включете подробна информация за това, какви продукти или услуги предлагате, капацитетът на продукция, машините, с които разполагате, вашият екип, опит, препоръки от предишни клиенти и всичко останало, което би привлякло вниманието на един потенциален купувач. Платформата ви позволява да следите посещенията на профила ви. Това, от своя страна, ви дава възможност да подобрявате представянето на фирмата ви, като добавяте или променяте информация. Добра възможност за по-добро представяне е преминаването в Premium или Gold потребител, което автоматично ви класира на по-предни места в търсачката на сайта.

eBid Търгове: Фирмите Подизпълнители могат да участват в eBid Търговете, като изпращат оферти. Условията по eBid Търга се задават от Купувача, който генерира търга

Проучване на пазара: Нашето професионално маркетинг проучване ще ви помогне да достигнете до нови пазарни ниши, криещи определен потенциал за вашата бизнес сфера. Ние също така сме в състояние да събираме и анализираме конкретни данни за въпроси, свързани с даден продукт / услуга, тип купувачи или индустрия. Чрез използването на редица маркетинг инструменти ще идентифицираме тези компании, които най-добре отговарят на вашия профил. Услугата би могла да включва и предоставянето на контактите на хората, които взимат решения. За целта можем да използваме ваши собствени списъци с фирми или списък, генериран от нашето проучване.

Генериране на лийдове (потенциални клиенти): Нашата цел е ESN да стане много привлекателно място за купувачи, представители на всякакви индустрии, за намиране на материали и услуги, което от своя страна е причина за постоянно нарастващата ни база данни с купувачи. Всичко това ни дава шанс да генерираме за вас постоянен поток от потенциални клиенти с различна степен на ангажираност към предлаганите от вас продукти или услуги. Те могат да попадат в различни категории като: заинтересован купувач, купувач с покана за конференция, купувач с насрочена лична среща и др.

Бизнес срещи: Можем да организираме бизнес срещи и разговори от ваше име с потенциални клиенти от цял свят. Купувачите, с които се свързваме, са предварително филтрирани според вашите критерии. Можем да работим по предварително предоставен списък от вас или да генерираме такъв за вас.

Сравняване на цени: Тази услуга се предлага ексклузивно само на Premium и Gold потребители. Можем да ви дадем информация за цените, на които се предлага вашият продукт или услуга на пазара, ако разполагаме с тази информация в базата ни данни. Докладът, който ще получите, се базира на реални цени, зададени от ваши конкуренти, и съдържа както най-ниските, така и най-високите стойности. За повече информация се свържете с нас.

Нуждаете се от помощ?
Всичко от което имате нужда!
How to make a FREE Basic Registration as a Subcontractor
How to Upgrade to Premium or Gold plan
How to change your password
How to use the search engine
How to Apply to an eBid Auction
How to check your Completed eBid Auctions
How to make a FREE Basic registration for Buyers
How to UPGRADE to Premium plan for Buyers
How to change your password
How to use the search engine
How to make an eBid Auction
How to Rank your eBid Auctions